Menu

Yoga Balance - regulamin


Regulamin Yoga Balance

I. Opłaty

1.Pierwsze zajęcia w Yoga Balance są bezpłatne.
2.Karnet miesięczny "open" kosztuje 150 zł i uprawnia do uczestnictwa w dowolnej liczbie zajęć (za wyjątkiem zajęć warsztatowych) przez 30 dni od dnia aktywacji karnetu.
3.Karnet dwutygodniowy "open"kosztuje100 złi uprawnia do uczestnictwa w dowolnej liczbie zajęć (za wyjątkiem zajęć warsztatowych) przez 14 dni od dnia aktywacji karnetu.
4.Karnet na 8 wejść kosztuje 130 (do wykorzystania w miesiącu kalendarzowym zakupu).
5.Karnet na 4 wejścia kosztuje 80 zł (do wykorzystania w miesiącu kalendarzowym zakupu).
6.Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 30 zł.
7.Wszystkie powyższe karnety mogą być wykorzystywane w obydwu naszych lokalizacjach - w Bytomiu i Chorzowie.
8.Opłatę za karnet, jak i pojedyncze zajęcia można uiścić tylko w formie przelewu na konto Yoga Balance. Nie przyjmujemy gotówki.
9.Na życzenie wystawiamy rachunek.

II. Zdrowie
10.Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia.
11.W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
12.Prowadzącego należy poinformować również o ciąży lub menstruacji oraz o wszelkich dolegliwościach z tym związanych.
13.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości w trakcie ćwiczeń (zawroty głowy, mdłości, bóle) należy przerwać wykonywane ćwiczenie i bezzwłocznie powiadomić o swoim samopoczuciu prowadzącego.
14.Yoga Balance nie ponosi odpowiedzialności za uaaktywninie się lub zaostrzenie schorzeń
i chorób, na które cierpią uczestnicy zajęć.
15.Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
16.Yoga Balance nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Yoga Balance. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.

III. Zajęcia
17.Program zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie z instrukcjami prowadzącego. Jakiekolwiek sugestie i propozycje uczestników co do programu zajęć mogą być wprowadzone jedynie za zgodą prowadzącego.
18.Nie należy przystępować do ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie na pełnym słońcu, po uczestniczeniu w innych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), po spożyciu alkoholu nawet w niewielkiej ilości.
19.Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy nic pić ani jeść. Niedozwolone jest również żucie gumy w trakcie zajęć.
20.Uczestnicy zajęć ćwiczą boso i powinni zapewnić sobie strój niekrępujący ruchów.
21.Wszelkie ćwiczenia wykonywać można jedynie na specjalnych matach do jogi. W razie braku maty, ćwiczenia wykonuje się na podłodze. Użycie standarowych karimat itp. jest zakazane.
22.Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
23.Przed wejściem na salę ćwiczeń należy wyłączyć telefon komórkowy.
24.Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając używany sprzęt (maty, koce itp.).
25.Yoga Balance nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na sali, w tym za pozostawione ubrania i prywatne maty uczestników.
26.Yoga Balance zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego grafika zajęć, lub też odwołania zajęć po wcześniejszym podaniu odpowiedniej informacji.
27.Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.

Wybierz zajęcia odpowiednie dla siebie

Hatha joga

HATHA JOGA

Czym jest joga? Joga jest systemem filozoficznym, zajmującym się związkami pomiędzy ciałem i umysłem, które wg. jogi, są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. W sanskrycie, na gruncie którego powstało słowo joga, oznacza ono kontrolę, jarzmo, zjednoczenie, połączenie, jedność. Człowieka praktykującego jogę nazywa
Ashtanga joga

ASHTANGA JOGA

Ashtanga vinyasa joga stanowi jedną z najbardziej dynamicznych form hatha jogi. Spośród innych stylów hatha jogi wyróżnia ją powtarzalność wykonywanych sekwencji asan, które są niejako "z góry" ustalone (wykonujemy asany w tzw. seriach) oraz dynamika, podtrzymywana dzięki płynnym przejściom pomiędzy pozycjami. Ashtanga joga jest niejako
Ashtanga joga (mysore)

ASHTANGA JOGA

Praktyka jogi w stylu mysore to szczególny sposób nauczania, zgodny z tradycją ashtanga jogi, której nauczał Sri. K Patthabi Jois w mieście Majsur (ang. Mysore) w południowych Indiach. Zajęcia te nie są prowadzone przez instrukcje słowne, lecz każdy uczestnik praktykuje sekwencję asan ashtanga jogi sam,
Nasz adres

Bytomskie Centrum Kultury
(sala Ambasada II piętro)

pl. Karin Stanek

41-902 Bytom

yoga_balance@yahoo.pl

Masz pytania zadzwoń
608585302 - Asia
792545456 - Ewa
Znajdziesz nas na

Yoga Balance FacebookFACEBOOK

Yoga Balance InstagramINSTAGRAM

YOGA BALANCE 2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Yoga Balance, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję
Do góry